Vill du delta i undersökning för att främja hälsosamma matval i livsmedelsbutik?

Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden och PBM arbetar just nu med ett projekt som utforskar hur beteendevetenskap kan tillämpas för att främja hälsosamma matval i livsmedelsbutik specifikt kring konsumtion av bröd. Anmäl ditt intresse att delta https://forms.gle/MXgBWrK5YkYJAiey8

Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden och PBM arbetar just nu med ett projekt som utforskar hur beteendevetenskap kan tillämpas för att främja hälsosamma matval i livsmedelsbutik specifikt kring konsumtion av bröd. Nu söker vi föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år att intervjua i syfte att förstå vad som kan hindra eller underlätta val i livsmedelsbutik. Intervjun hålls på distans (telefon eller videomöte) och tar cirka 30-45 minuter. Dina svar kommer ingå i sammanställningar med andra intervjupersoners svar, vilket innebär att du är anonym. Svara på frågorna nedan så kommer du att bli kontaktad inom kort för att boka in en intervju. Vi vill att det ska vara lättare att göra val som är bra för hälsan.

Anmäl dig här: https://forms.gle/MXgBWrK5YkYJAiey8

Genom din medverkan bidrar du med viktig kunskap, stort tack för ditt intresse!

Nya politiska beslut har tagits och arbetet för hälsosamma matvanor och ökad fysisk aktivitet är på gång! Vår dialog med beslutsfattare fortsätter och framöver kommer vi fokusera på att bidra uppdragens implementering. Tillsammans besitter vi en bredd, kunskap och erfarenhet som kan bidra till hållbar förändring!

VI STÅR BAKOM
FOLKHÄLSA FÖR ALLA!

Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden är initiativtagare till Folkhälsa för alla. Folkhälsa för alla är ett partipolitiskt obundet initiativ.

Har du frågor om initiativet, skriv till info@folkhalsaforalla.se. Vi förbehåller oss rätten att lyfta eller inte lyfta upp olika organisationer som väljer att skriva under initiativet. Vi tar tacksamt emot allt stöd men samarbetar eller går inte automatiskt i god för alla aktörer som skriver under.

Cancerfonden | Hjärt-Lungfonden
info@folkhalsaforalla.se