Uppdrag att genomföra åtgärder för ett minskat saltintag och ett minskat intag av energitäta näringsfattiga livsmedel

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att under 2020–2023 undersöka och skapa förutsättningar för en överenskommelse i livsmedelsbranschen om att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel, samt att ta fram kunskapsunderlag om hur intaget av energitäta och näringsfattiga livsmedel kan minska.

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att under 2020–2023 undersöka och skapa förutsättningar för en överenskommelse i livsmedelsbranschen om att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel, samt att ta fram kunskapsunderlag om hur intaget av energitäta och näringsfattiga livsmedel kan minska. I uppdraget ingår att främja en sådan överenskommelse och följa upp effekterna. Målet är att tillsammans med livsmedelsbranschen minska intaget av salt, socker och andra energitäta näringsfattiga livsmedel hos befolkningen. Erfarenheter från arbetet kan sedan med fördel användas för att nå andra önskade hälsomässiga förbättringar i utbudet och konsumtionen av livsmedel i Sverige. Arbetet ska ske i nära samarbete med företrädare för livsmedelsföretag, handel samt privata och offentliga restauranger. Åtgärderna ska bygga på frivilliga insatser från branschen.  

Överenskommelsen avseende salt bör innehålla ett generellt saltsänknings-program. När det gäller överenskommelsens innehåll avseende sockersötade livsmedel ska arbetet i huvudsak fokusera på barn och unga.

Delrapport 1 - feb 2021

Delrapport 2 - feb 2022

Nya politiska beslut har tagits och arbetet för hälsosamma matvanor och ökad fysisk aktivitet är på gång! Vår dialog med beslutsfattare fortsätter och framöver kommer vi fokusera på att bidra uppdragens implementering. Tillsammans besitter vi en bredd, kunskap och erfarenhet som kan bidra till hållbar förändring!

VI STÅR BAKOM
FOLKHÄLSA FÖR ALLA!

Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden är initiativtagare till Folkhälsa för alla. Folkhälsa för alla är ett partipolitiskt obundet initiativ.

Har du frågor om initiativet, skriv till info@folkhalsaforalla.se. Vi förbehåller oss rätten att lyfta eller inte lyfta upp olika organisationer som väljer att skriva under initiativet. Vi tar tacksamt emot allt stöd men samarbetar eller går inte automatiskt i god för alla aktörer som skriver under.

Cancerfonden | Hjärt-Lungfonden
info@folkhalsaforalla.se